Taiao

Hokonui Rūnanga

Kauapapa Taiao

Pepeha

Ko aku waka whakairo ko Takitimu, ko Uruao

Kei runga ko Ōparure

Kei raro ko Mataura e rere ki te moana o te Ara a Kiwa

Ko Māruawai taku whenua taurikura e takoto nei

Takoto mai ko Matamata, te mōkai tapu o Rakitauneke,

te taniwha

Ko Te Au-nui Pihapiha Kanakana te rere

Ko Hoka-nui, Kowhaka-ruru, Tarahau-kapiti ngā puke

Ko Tūtemakohu raua ko Te Rakitauneke ngā tīpuna

Tū mai ko Ō Te Ika Rama, te whakaruruhau o te mano

Tēnei te reo o Waitaha, Ngāti Mamoe, Ngāti Kurī,

Ngāi Tahu ngā iwi

Kia taurikura ai. Kia haumako ai ko te taiao mo te apōpō

Let the land be prosperous and fertile for future generations

OUr vision

enhance the mana of te ao tūroa

Kaupapa Taiao

Mission

Sustainably support the growth of Hokonui Rūnanga Kaupapa Taiao by
enhancing self-determination to manage, restore, and provide for te ao
tūroa (the natural world).

We will develop leaders and connect ngā tangata to the whenua through teaching and knowledge sharing as kaitiaki.

We will uphold the mana and rangatiratanga of e taiao in the realm of Rakinui and Papatuānuku.

Te Kawa

Hokonui Runanga Taiao Associations, Values Expectations & Aspirations

Kaupapa Taiao

Awards

In 2021 the Kaupapa Taiao Team won the Environmental Action in Water Quality Environment Southland Community Award.

The following is from the Environment Southland website:

Hokonui Rūnanga’s environmental arm is seriously impressive. The Hokonui Rūnanga Kaupapa Taiao programme started in December 2020. The purpose of this programme was to ensure the rūnanga increased capacity across the Mataura catchment with a focus on Mātauranga Māori. They identified a need to develop a specialist set of skills to support the delivery of their environmental projects and have recently gained funding from LINZ and DOC – Jobs for Nature.


Robin Restoration Volunteer Programme

Robin Restoration Donations Programme