Our Team

Matu Coleman-Clark Profile Photo

Matu Coleman-Clarke

Kaitohutohu Tikanga Māori/Cultural Advisor

Tū tiketike mai ra ko ōku maunga o Mākeo, o Tīheia, o Marotiri ki runga

Heke iho ki ngā waiaroha o Waiaua, o Te Waimimihau o Pekehaua, o Mangahuini

Aku whare ruruhau ko Omaramutu ko Te Waiparapara ko Tarimano

Whakarongo aku taringa ki nga tangi o aku hapū o Ngati Rua, o Te Whanau a Ruataupare, o Ngati Rangiwewehi

Ko Matutaera Coleman-Clarke taku ingoa

With his unique skill set Matu is an invaluable member of our staff. Although he is currently our cultural advisor, Matu has previously worked as a kapa-haka tutor and as a kaiāwhina. 

For the Taiao Matu primarily runs our Te Ao Māori Personal Development Workshops. However, he can also be found composing, translating and story telling- tasks that are all crucial to the functioning of our organisation. Matu is our person to contact for cultural advice, tangihganga/funerals, blessings, mihi whakatau, translation and composition. 

 

matu@hokonuirunanga.org.nz

021 229 5647

 

Robin Restoration Volunteer Programme

Robin Restoration Donations Programme